The Social Construction of Terrorism: the Role of Discourse

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The Social Construction of Terrorism: the Role of Discourse
Autor práce:
Chudoba, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Havlová, Radka
Osoba oponující práci:
Dubský, Zbyněk
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The main aim of this master's thesis is to analyse the degree to which refugees were presented as a threat in the online media in the Czech Republic and Austria before and after the terrorist attack conducted on November 13, 2015 in Paris, exploring the effect of the terrorist attack on securitization of refugees in media discourse. Apart from the theory of securitization, agenda-setting theory expanded by the second level is used as a theoretical framework. The primary method used to achieve the specified aim is content analysis; furthermore, the author created the securitization index, which quantifies the extent of the degree of securitization and enables a clear comparison between the two states and periods. The author concludes that the researched degree of securitization considerably increased after the terrorist attack in both states, while in the Czech online media it was higher than in the Austrian online media in both periods.
Klíčová slova:
terrorism; securitization; refugee crisis; agenda-setting; social constructivism; content analysis; media discourse

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 5. 2016
Datum podání práce:
29. 6. 2018
Datum obhajoby:
04.09.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57567_xchuj10.pdf [1,46 MB]
Veřejná příloha:
17433_xchuj10.xlsx [147,63 kB]
Veřejná příloha:
17435_xchuj10.pdf [1,83 MB]
Oponentura:
54793_dubskyz.pdf [62,14 kB]
Hodnocení vedoucího:
57567_havlova.pdf [61,81 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57567/podrobnosti