On-line marketing - website promotion analysis

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
On-line marketing - website promotion analysis
Autor práce:
Mikeltadze, Omar-Nikoloz
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Pavlíček, Antonín
Osoba oponující práci:
Potančok, Martin
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The thesis analyzes the use of online marketing and website promotion in the business practice of companies. The theoretical part of the research provides an extensive overview of the main types and forms of online marketing and website promotion. The practical part investigates the online marketing and website promotion practices of the Georgian winemaker Kakhetian Traditional Winemaking (KTW). The findings of the thesis allow understanding the main advantages and disadvantages of KTW’s online marketing and website promotion practices, specifically against similar practices of the company’s competitors. Based on these findings, recommendations are provided for KTW to improve its online marketing and website promotion activities.
Klíčová slova:
Online marketing; website promotion; content marketing; website design; social media marketing; search engine optimization; Kakhetian Traditional Winemaking (KTW)

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 5. 2017
Datum podání práce:
30. 6. 2018
Datum obhajoby:
11.09.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62115_miko01.pdf [2,37 MB]
Veřejná příloha:
17472_miko01.pdf [1,25 MB]
Oponentura:
58662_xpotm03.pdf [198,64 kB]
Hodnocení vedoucího:
62115_pavlant.pdf [87,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62115/podrobnosti