Politická komunikace a mediální obraz tradičních a tzv. anti-establishmentových stran v kontextu voleb do PS ČR 2017

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Politická komunikace a mediální obraz tradičních a tzv. anti-establishmentových stran v kontextu voleb do PS ČR 2017
Autor práce:
Fuksová, Anna
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Fleissner, Kamil
Osoba oponující práci:
Dvořáková, Vladimíra
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis is to identify differences in the political communication of two traditional (ODS, CSSD) and two anti-establishment (ANO, Pirates) Czech political parties, in the context of elections to the Chamber of Deputies in autumn 2017. In addition, media image of the nominated parties will be analyzed through the national newspapers MF Dnes and Právo. The thesis is structured into three chapters. The first chapter focuses on the basic terminology associated with political marketing. The second chapter deals with politics and media relations and how they interact with each other. The third empirical-analytical chapter is devoted to the marketing campaigns of selected political parties. Followed by the interpretation of content analysis results in which articles from pre-election daily newspapers (MF Dnes and Právo) were coded.
Klíčová slova:
political marketing; election campaign; elections to the Chamber of Deputies 2017; anti-establishment parties; content analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Politologie/Politologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Political Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 1. 2018
Datum podání práce:
6. 12. 2018
Datum obhajoby:
04.02.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64613_xfuka00.pdf [1,68 MB]
Veřejná příloha:
17888_xfuka00.xlsx [503,91 kB]
Oponentura:
59474_dvorakv.pdf [63,99 kB]
Hodnocení vedoucího:
64613_xflek900.pdf [66,18 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64613/podrobnosti