Efektivnost implementace certifikace ISO 9000

Autor práce: Randa, Miloslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Špička, Jindřich
Osoba oponující práci: Svobodová, Hana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Efektivnost implementace certifikace ISO 9000
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vymezením vlivu implementace certifikátu ISO na výkonnost podnikatelských subjektů v odvětví CZ-NACE 25. Obsahem první části práce je charakteristika obecného konceptu kvality a jejího řízení, popisu normy ISO 9000. Uvedeny jsou také dosavadní výsledky ze studií, které zkoumaly vliv certifikátu ISO 9000 na výkonnost podniků. Ve druhé části práce je využito nástrojů finanční analýzy a ekonometrických metod nalezení vlivu certifikátu 9000 na výkonnost a konkurenceschopnost stavebních podniků. Práce je zakončená diskuzí získaných výsledků a doporučeními pro podniky, které uvažují o implementaci tohoto certifikátu do svého řízení.
Klíčová slova: finanční výkonnost; dopad; ISO 9000

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Efektivnost implementace certifikace ISO 9000
Překlad názvu: Analysis of the effectiveness on implementation of ISO 9000 certification
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis deals with the definition of the impact of the ISO 9000 certificate implementation on the performance and competitiveness of business entities on sample of firms operating in metalworking industry The first part of the thesis considers the characteristics of the general concept of quality and its management system QMS. Study results examining the impact of ISO 9000 on business financial and nonfinancial performance were also reported. The second part of the thesis considers using tools of financial analysis and econometric methods to find influence of ISO on enterprises. The work concludes by discussing the results and recommendations for companies considering the implementation of this certificate to their management.
Klíčová slova: ISO 9000; financial performance; impact

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 12. 2017
Datum podání práce: 15. 5. 2019
Datum obhajoby: 12.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce64336_xranm07.pdf [1005,65 kB]
Veřejná příloha17992_xranm07.xlsx [76,54 kB]
Oponentura62999_svobha.pdf [478,00 kB]
Hodnocení vedoucího64336_d003174.pdf [140,33 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64336/podrobnosti