Efektivnost implementace certifikace ISO 9000

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Efektivnost implementace certifikace ISO 9000
Autor práce:
Randa, Miloslav
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Špička, Jindřich
Osoba oponující práci:
Svobodová, Hana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the definition of the impact of the ISO 9000 certificate implementation on the performance and competitiveness of business entities on sample of firms operating in metalworking industry The first part of the thesis considers the characteristics of the general concept of quality and its management system QMS. Study results examining the impact of ISO 9000 on business financial and nonfinancial performance were also reported. The second part of the thesis considers using tools of financial analysis and econometric methods to find influence of ISO on enterprises. The work concludes by discussing the results and recommendations for companies considering the implementation of this certificate to their management.
Klíčová slova:
ISO 9000; financial performance; impact

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
31. 12. 2017
Datum podání práce:
15. 5. 2019
Datum obhajoby:
12.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64336_xranm07.pdf [1005,65 kB]
Veřejná příloha:
17992_xranm07.xlsx [76,54 kB]
Oponentura:
62999_svobha.pdf [478,00 kB]
Hodnocení vedoucího:
64336_d003174.pdf [140,33 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64336/podrobnosti