The Role of Guilt in Social Utility Decision Making

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The Role of Guilt in Social Utility Decision Making
Překlad názvu:
Role viny v rozhodování o společenském užitku
Autor práce:
Mikolaj, Dávid
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Miklánek, Tomáš
Osoba oponující práci:
Potužák, Pavel
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá pojmem viny ve společenském rozhodování. První část teoretického základu uvádí základní poznatky, které se později používají při analýze. Údaje se shromažďují pomocí within-subject laboratorního experimentu, kde úkolem 80 účastníků je házet kostko v šesti různých nastaveních - šetřeních. Celkem 480 pozorování je podrobeno analýze. Pozorovaný účinek čisté viny na podvádění je velmi omezený, pokud vůbec existuje. Nacházíme však významný vliv nečisté viny. Umístění jednotlivce do situace, kdy jeho rozhodnutí chovat se čestně může poškodit ostatní, odpovídá téměř dvakrát větší velikosti podvádění než v situaci, kde hraje sám pro sebe. Dalším zjištěním této práce je, že muži podvádějí dvakrát tolik, kolik žen a v plném rozsahu.
Klíčová slova:
podvádění; vina; experiment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 9. 2018
Datum podání práce:
17. 12. 2018
Datum obhajoby:
01.02.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66608_xmikd09.pdf [1,81 MB]
Oponentura:
59780_potp01.pdf [294,61 kB]
Hodnocení vedoucího:
66608_mikt00.pdf [290,89 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66608/podrobnosti