The Role of Guilt in Social Utility Decision Making

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The Role of Guilt in Social Utility Decision Making
Autor práce:
Mikolaj, Dávid
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Miklánek, Tomáš
Osoba oponující práci:
Potužák, Pavel
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the concept of guilt in social decision-making. The first part of the theoretical foundation lays the fundamental knowledge that is later used for the analysis. Data are collected using a within-subject laboratory experiment, where the task of 80 participants is to roll the tie in six different setting – treatments. Altogether, 480 observations are submitted to analysis. The observed effect of pure guilt on cheating is very limited if any. However, we find a significant effect of impure guilt. Placing an individual into the situation, where his decision of behaving honestly can harm others responds in the almost twice as greater size of cheating than in the situation, where he plays for himself. Another finding of this thesis is that men cheat twice as much as women and to full extent.
Klíčová slova:
guilt; experiment; cheating

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 9. 2018
Datum podání práce:
17. 12. 2018
Datum obhajoby:
01.02.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66608_xmikd09.pdf [1,81 MB]
Oponentura:
59780_potp01.pdf [294,61 kB]
Hodnocení vedoucího:
66608_mikt00.pdf [290,89 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66608/podrobnosti