Vztah mezinárodního práva a vnitrostátní legislativní struktury platné na území ČR a jeho vliv na suverenitu státu a svobodu občanů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vztah mezinárodního práva a vnitrostátní legislativní struktury platné na území ČR a jeho vliv na suverenitu státu a svobodu občanů
Autor práce:
Pařík, Adam
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kuba, Jaroslav
Osoba oponující práci:
Lechner, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis is focused on the impact of the international legislation onthe national legal system and subsequently on the country sovereignty and citizens´freedom. Based on resources introduction within material study the theoretical partexplains key terms, essential historical conditions and experts´ opinions necessary for theanalysis. The analysing part evaluates law systems´ interactions in different periodsincluding the prognosis of future EU concept proceedings. The conclusion brings avalidation of the given hypothesis and related outcomes.
Klíčová slova:
international law; monism; dualism; human rights; European Union; Treaty of Lisbon; constitution; legal norms application priority; national legislation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 10. 2018
Datum podání práce:
10. 1. 2019
Datum obhajoby:
07.02.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67164_xpara07.pdf [1,57 MB]
Oponentura:
60147_lect01.pdf [507,73 kB]
Hodnocení vedoucího:
67164_kubj02.pdf [389,76 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67164/podrobnosti