Consumers´ Typology on the Czech Market of Food Products Assigned by Quality Labels

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Consumers´ Typology on the Czech Market of Food Products Assigned by Quality Labels
Autor práce:
Sadílek, Tomáš
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Koudelka, Jan
Osoba oponující práci:
Tahal, Radek; Turčínková, Jana
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The thesis consists of a six peer-reviewed journal articles about particular aspect of food quality labels from quality perception, customers´and producers´perspective (Perception of Food Quality by Consumers – Literature Review, Importance of Food Quality Labels Included in the European Union Quality Schemes, Benefits of Regional Food Quality Labels for Czech Producers, Attitudes of Czech Consumers towards Food Quality Labels, Consumer Preferences regarding Food Quality Labels: The Case of Czechia, Certification of cheeses and cheese products origin by EU countries). The thesis contains introductory unifying commentary and methodology part including description of collecting data and data analysis for building a consumer´s typology for food products assigned by quality labels.
Klíčová slova:
Consumer Behaviour; Typology; Czech Republic; Food Quality Labels; Consumers’ Attitudes

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 10. 2017
Datum podání práce:
24. 2. 2019
Datum obhajoby:
09.05.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63602_sadt00.pdf [2,51 MB]
Oponentura:
60753_tahr01.pdf [101,18 kB]
Oponentura:
60807_Turčínková.pdf [882,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63602/podrobnosti