Metodika integrace dat do Google Analytics

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Metodika integrace dat do Google Analytics
Autor práce:
Neufus, Marek
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Gála, Libor
Osoba oponující práci:
Mařík, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis describes the data processing capabilities of Google Analytics and suggests how to connect data from enterprise systems via data integration. The process of data integration into Google Analytics is described by the methodology that is the main output of the thesis. Formalization of the proposed methodology is ensured by compliance with the MMSP methodology. The motivation for this diploma thesis is the fact that business systems generally have a wide range of information that can be assigned to a relevant web application user recorded by the Google Analytics. This linked and enriched data can then be used to support managerial decision-making, content optimization or online marketing activities in the Google Ads advertising system by more accurate targeting and personalized advertising.
Klíčová slova:
Google Analytics; web analytics; data integration; methodology; online marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 11. 2018
Datum podání práce:
15. 4. 2019
Datum obhajoby:
30.05.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67650_neum00.pdf [1,99 MB]
Veřejná příloha:
18270_neum00.zip [1,72 MB]
Veřejná příloha:
18271_neum00.zip [4,72 MB]
Oponentura:
60972_qmarj24.pdf [63,70 kB]
Hodnocení vedoucího:
67650_gala.pdf [62,40 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67650/podrobnosti