Národní kultura a její homogenita

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Národní kultura a její homogenita
Autor práce:
Svitáková, Svetlana
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Dvořák, Jiří
Osoba oponující práci:
Komárková, Lenka
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním rozdílů v kulturních postojů obyvatel Ruska rozdělených podle dvou faktorů: věku a pohlaví. Výzkum se provádí na základě modelu Hofstedových kulturních dimenzí. Významnost zjištěných rozdílů mezi jednot-livými skupinami je nadále ověřena prostřednictvím analytického nástroje ANOVA. Dosažené výsledky jsou porovnány s výsledky jiných autorů a jsou dále diskutovány.
Klíčová slova:
věk; pohlaví; Perestrojka; kulturní dimenze; Hofstede; Trompenaars; Schwartz; politické změny; statistická významnost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 6. 2018
Datum podání práce:
19. 4. 2019
Datum obhajoby:
14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66185_ches01.pdf [1,30 MB]
Oponentura:
61057_komarkol.pdf [147,77 kB]
Hodnocení vedoucího:
66185_dvorakji.pdf [57,54 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66185/podrobnosti