Národní kultura a její homogenita

Autor práce: Svitáková, Svetlana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Osoba oponující práci: Komárková, Lenka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Národní kultura a její homogenita
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním rozdílů v kulturních postojů obyvatel Ruska rozdělených podle dvou faktorů: věku a pohlaví. Výzkum se provádí na základě modelu Hofstedových kulturních dimenzí. Významnost zjištěných rozdílů mezi jednot-livými skupinami je nadále ověřena prostřednictvím analytického nástroje ANOVA. Dosažené výsledky jsou porovnány s výsledky jiných autorů a jsou dále diskutovány.
Klíčová slova: věk; pohlaví; Perestrojka; kulturní dimenze; Hofstede; Trompenaars; Schwartz; politické změny; statistická významnost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Národní kultura a její homogenita
Překlad názvu: National culture and its homogeneity
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis deals with exploring differences in cultural attitudes of Russian people divided by two factors: age and gender. The research is based on the Hofstede Cultural Dimension model. The significance of the differences found between the groups are further verified with the statistic instrument ANOVA. The results obtained are compared with the results of the other authors and are discussed.
Klíčová slova: cultural dimensions; Hofstede; Trompenaars; Schwartz; age; gender; Perestrojka; political changes; statistical significance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 6. 2018
Datum podání práce: 19. 4. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66185_ches01.pdf [1,30 MB]
Oponentura61057_komarkol.pdf [147,77 kB]
Hodnocení vedoucího66185_dvorakji.pdf [57,54 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66185/podrobnosti