Dopady Čtvrté průmyslové revoluce na trh práce a srovnání aktuální situace v Německu a České republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Dopady Čtvrté průmyslové revoluce na trh práce a srovnání aktuální situace v Německu a České republice
Autor práce:
Liebich, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Bolotov, Ilya
Osoba oponující práci:
Křenková, Eva
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá potencionálními dopady Čtvrté průmyslové revoluce na trh práce. První část je věnována obecné charakteristice a vývoji jednotlivých fází průmyslové revoluce. Druhá část práce se zaměřuje na tři vybrané trendy Čtvrté průmyslové revoluce, jmenovitě se jedná o Internet věcí, 3D tisk a autonomní dopravu. Třetí část je věnována dopadům Revoluce 4.O na trh práce a možnému řešení. Cílem práce je potvrdit stanovenou hypotézu, že Revoluce 4.0 vede k zániku pracovních míst.
Klíčová slova:
Internet věcí; Čtvrtá průmyslová revoluce; 3D tisk; Autonomní doprava; Revoluce 4.0; Trh práce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 2. 2018
Datum podání práce:
23. 4. 2019
Datum obhajoby:
28.05.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65109_liej00.pdf [1,82 MB]
Oponentura:
61337_svae01.pdf [65,62 kB]
Hodnocení vedoucího:
65109_xboli01.pdf [64,88 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65109/podrobnosti