The evaluation of economic situation of the company

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The evaluation of economic situation of the company
Překlad názvu:
Hodnocení ekonomické situace společnosti
Autor práce:
Tomášková, Leona
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Dočekalová, Markéta
Osoba oponující práci:
Fiala, Roman
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením ekonomické situace společnosti SPORTEN, a.s. prostřednictvím finanční analýzy. Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje metody a vysvětluje pojmy používané ve finanční analýze. Podrobně je vysvětlena analýza diferenciálních ukazatelů, poměrová analýza a predikční modely. Cílem této části je vytvořit srozumitelný základ pro praktickou část. V praktické části představím společnost SPORTEN, a.s. Dále se zabývám analýzou poměrů, bilančními pravidly, horizontální a vertikální analýzou, analýzou čistého pracovního kapitálu, predikčními modely a porovnáním jednotlivých ukazatelů ve stejném odvětví. Závěrem práce je vyhodnocení a následná doporučení pro další směřování společnosti.
Klíčová slova:
Finanční analýza; finanční ukazatele; EBIT; ukazatele rentability; čistý pracovní kapitál; komparace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 10. 2018
Datum podání práce:
26. 4. 2019
Datum obhajoby:
05.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67332_toml02.pdf [1,20 MB]
Oponentura:
62030_fiar00.pdf [65,45 kB]
Hodnocení vedoucího:
67332_docm03.pdf [65,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67332/podrobnosti