The evaluation of economic situation of the company

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The evaluation of economic situation of the company
Autor práce:
Tomášková, Leona
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Dočekalová, Markéta
Osoba oponující práci:
Fiala, Roman
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the evaluation of the economic situation of SPORTEN, a.s. through financial analysis. This bachelor thesis is divided into two parts –the theo-retical part and the practical part. The theoretical part describes the methods and ex-plains the terms used in the financial analysis. The analysis of differential indicators, ratio analysis, prediction models are explained in detail. The aim of this part is to create a comprehensible basis for the subsequent practical part. In the practical part, I intro-duce SPORTEN, a.s. company. Further, I address the analysis of ratios, balance rules, horizontal and vertical analysis, analysis of net working capital, ratios, prediction mod-els and comparison of individual indicators in the same industry. The conclusion of the thesis is the evaluation and subsequent recommendations for further direction of the company.
Klíčová slova:
Financial analysis; profitability ratios; net working capital; EBIT; financial indicators; comparison

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 10. 2018
Datum podání práce:
26. 4. 2019
Datum obhajoby:
05.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67332_toml02.pdf [1,20 MB]
Oponentura:
62030_fiar00.pdf [65,45 kB]
Hodnocení vedoucího:
67332_docm03.pdf [65,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67332/podrobnosti