Analysis of Customer Data from Cash Register: The Case of the Coffee Shop

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analysis of Customer Data from Cash Register: The Case of the Coffee Shop
Autor práce:
Onderka, Jozef
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Sadílek, Tomáš
Osoba oponující práci:
Průša, Přemysl
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Analysis of revenues from the family-owned coffee shop. The main target of this thesis is to help this particular company with costs reduction, the improvement of marketing, and maximization of revenues. This thesis should set a defined pattern for future analyses done by the company.The methodology used in this thesis is the ABC Analysis of revenues and costs, Pareto analysis, and staff workflow optimization.The conclusion of this thesis had made the company change its managerial organization. More money will be put into marketing. Budgeting and other analyses are now going to be used more precisely.
Klíčová slova:
Pareto analysis; Café; Management; Cost reduction

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 9. 2018
Datum podání práce:
26. 4. 2019
Datum obhajoby:
04.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66937_ondj02.pdf [1,05 MB]
Oponentura:
61936_prusa.pdf [65,29 kB]
Hodnocení vedoucího:
66937_sadt00.pdf [65,17 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66937/podrobnosti