Digital Marketing on the B2B Market of Construction Equipment: Doosan Infracore Europe Case

Autor práce: Prymak, Yana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Osoba oponující práci: Nemstsveridze, Beka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Digital Marketing on the B2B Market of Construction Equipment: Doosan Infracore Europe Case
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: Objective of this work is analysing an existing marketing strategy focusing on digital marketing performance and make valuable propositions of the new DOOSAN Infracore Europe digital marketing strategy, which is a top machinery manufacturer and a global leader in Infrastructure Support Business. Methodology used is survey research and case study analysis.In the first main part of the thesis the theoretical framework of the B2B Digital Marketing is presented. The theoretical part describes main differences of B2B and B2C markets and features, on which a B2B service company needs to focus on in order to develop an effective digital marketing strategy. Theory will be followed by the practical part where the theoretical framework will be applied to the practical problem examined. Second part will contain company information, its current activities in digital marketing and situation on the market. The relevant survey will be conducted and its results will be evaluated.Final part will suggest new digital marketing strategy listing specific steps to be taken in order to improve company’s digital marketing performance.
Klíčová slova: infrastructure support business; digital marketing; construction equipment; B2B marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 9. 2018
Datum podání práce: 26. 4. 2019
Datum obhajoby: 09.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce66696_xpryy00.pdf [930,35 kB]
Oponentura62263_Nemstsveridze.pdf [66,62 kB]
Hodnocení vedoucího66696_lhom01.pdf [65,36 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66696/podrobnosti