Digital Marketing on the B2B Market of Construction Equipment: Doosan Infracore Europe Case

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Digital Marketing on the B2B Market of Construction Equipment: Doosan Infracore Europe Case
Překlad názvu:
Digitální Marketing na B2B Trzích Stavebních Zařízení: Doosan Infracore Europe
Autor práce:
Prymak, Yana
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Lhotáková, Markéta
Osoba oponující práci:
Nemstsveridze, Beka
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem této práce je analyzovat stávající marketingovou strategii zaměřenou na výkonnost digitálního marketingu a přijít s možnými návrhy nové digitální marketingové strategie pro DOOSAN Infracore Europe, která je špičkovým výrobcem (nejen) stavebních strojů, ale i globálním lídrem v oblasti infrastruktury. Použité metodologie jsou dotazník a případová studie.V první (teoretické části), je popsán digitální marketing B2B jako takový. V teoretické části jsou pak popsány hlavní rozdíly mezi B2B a B2C trhy a charakteristikami, na které se musí B2B společnost zaměřit, aby byla schopna přijít s novou efektivní digitální marketingovou strategií.Po teoretické části je přistoupeno k praktické, kde je teoretický rámec aplikován na zkoumaný praktický problém. Druhá část pak obsahuje informace o společnosti, jejich současných aktivitách v oblasti digitálního marketingu, stejně tak i popisuje současnou situace firmy na trhu. Po provedení příslušného výzkumu je přistoupeno k vyhodnocení výsledků.V závěrečné části je pak přistoupeno k návrhu nové strategii digitálního marketingu, která obsahuje I konkrétní kroky, které je třeba podniknout, aby se zlepšila výkonnost digitálního marketingu popsané společnosti.
Klíčová slova:
Průmysl stavebních strojů; B2B marketing; Digitální marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 9. 2018
Datum podání práce:
26. 4. 2019
Datum obhajoby:
09.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66696_xpryy00.pdf [930,35 kB]
Oponentura:
62263_Nemstsveridze.pdf [66,62 kB]
Hodnocení vedoucího:
66696_lhom01.pdf [65,36 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66696/podrobnosti