Elasticity of the Property Tax in the Czech Republic

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Elasticity of the Property Tax in the Czech Republic
Autor práce:
Očkajová, Paulína
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Dušek, Libor
Osoba oponující práci:
Miklánek, Tomáš
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The main motivation of this thesis is to investigate whether, as already claimed by early economists such as Ricardo, the property tax is indeed the ideal tax because of perfectly inelastic tax base. For this purpose, I estimate the revenue elasticity of the property tax with respect to tax rates in the Czech Republic using municipality-level data on property tax revenue, tax rates and municipality characteristics during the period of 2004 to 2017. The research design exploits a variation in tax rates across municipalities and years caused by a policy change in 2008 when municipalities obtained an option to multiply the final tax liability of taxpayers by a so-called local coefficient. Using difference-in-differences estimator, I find the total revenue elasticity to be 0.76, while theoretically it should be one under perfectly inelastic tax base. However, further analysis indicates that the less-than-one elasticity is primarily due to substantial exemptions rather than behavioural responses in the tax base.
Klíčová slova:
local government; local coefficient; elasticity of property tax; property taxation; tax responsiveness

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 9. 2018
Datum podání práce:
10. 5. 2019
Datum obhajoby:
13.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66870_ockp00.pdf [2,37 MB]
Oponentura:
62561_mikt00.pdf [284,53 kB]
Hodnocení vedoucího:
66870_dusl00.pdf [289,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66870/podrobnosti