Motivace dobrovolníků v obecně prospěšné společnosti AFS Mezikulturní programy, o.p.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Motivace dobrovolníků v obecně prospěšné společnosti AFS Mezikulturní programy, o.p.s.
Autor práce:
Krolupperová, Veronika
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Jarošová, Eva
Osoba oponující práci:
Kostohryz, Petr
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem práce je zmapovat a porozumět motivaci dobrovolníků společnosti AFS Mezikulturní programy o.p.s. a jejich vnímání podpory ze strany této společnosti. Teoretická část se zabývá dobrovolnictvím obecně, jeho podrobným popisem, rozdělením i situací dobrovolnictví v České republice. Dále rozvádí motivaci dobrovolníků, vysvětlení sebe-determinační teorie motivace a mentoringu jako vzdělávacího modelu. Praktická část je zaměřená na výzkum motivace aktivních, neaktivních a přeřazených dobrovolníků, jejich vztahu k dobrovolnictví a pohledu na mentoring v rámci organizace, a to ve srovnání s náhledem manažera dotazované skupiny. Na základě získaných informací jsou zmapovány hlavní motivy dobrovolníků a sestavena doporučení.
Klíčová slova:
Dobrovolnictví; sebe-determinační teorie motivace; mentoring; motivace dobrovolníků

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra manažerské psychologie a sociologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 11. 2018
Datum podání práce:
12. 5. 2019
Datum obhajoby:
17.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67876_krov03.pdf [1,25 MB]
Oponentura:
63124_Kostohryz.pdf [1,29 MB]
Hodnocení vedoucího:
67876_evajar.pdf [390,62 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67876/podrobnosti