Vzdělávací metody využitelné v animaci kulturního dědictví na příkladu videohry Kingdome Come: Deliverence

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vzdělávací metody využitelné v animaci kulturního dědictví na příkladu videohry Kingdome Come: Deliverence
Autor práce:
Rudčenko, Ladislav
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Tyslová, Irena
Osoba oponující práci:
Roubíčková, Anna
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this work is to bring knowledge about the usability of video games in education and animation of cultural heritage. The theoretical part describes the education methods applicable in animation of cultural heritage and defines what the video game is and what are its educational methods. The practical part is a case study that examines the single case of the video game called Kingdome Come: Deliverence in terms of the usability of this game in education and animation of cultural heritage. This case study analyzes the various aspects of this video game and confronts them with the informations from the theoretical part of this thesis. The result is an assessment of whether this game is suitable for the purpose.
Klíčová slova:
videogames; education; animation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 2. 2019
Datum podání práce:
13. 5. 2019
Datum obhajoby:
04.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69201_rudl00.pdf [1,63 MB]
Oponentura:
62770_xroua00.pdf [176,79 kB]
Hodnocení vedoucího:
69201_tysi00.pdf [139,89 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69201/podrobnosti