Sustainability reporting in the Czech Republic: Impact of the EU/2014/95 Directive implementation in the Czech Republic

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Sustainability reporting in the Czech Republic: Impact of the EU/2014/95 Directive implementation in the Czech Republic
Autor práce:
Kovalová, Tereza
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Vašek, Libor
Osoba oponující práci:
Procházka, David
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
In my Master’s thesis, I focus on the topic of sustainability reporting, the context, history and recent development. I aim my research at the 2014/95/EU Directive on non-financial information disclosure and the impact that its implementation had on sustainability reporting in the Czech Republic.Companies fulfilling specific requirements are obliged to report on environmental, social and employee-related and bribery matters, human rights, and anti-corruption. They shall describe their business model, outcomes and risks of policies on the topics above, and the diversity policy applied for management and supervisory bodies. By issuing this Directive, the European Union takes the next step towards transparency and corporate accountability, speeding up the development of sustainable reporting and changing the mind-sets of managers and business leaders.
Klíčová slova:
non-financial reporting in the Czech Republic; 2014/95/EU Directive; non-financial reporting; Sustainability reporting

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance and Accounting
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 11. 2018
Datum podání práce:
13. 5. 2019
Datum obhajoby:
11.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67731_kovt00.pdf [1,34 MB]
Oponentura:
61197_prochazd.pdf [123,22 kB]
Hodnocení vedoucího:
67731_vasek.pdf [638,94 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67731/podrobnosti