Krizový management a krizová komunikace v letecké dopravě

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Krizový management a krizová komunikace v letecké dopravě
Autor práce:
Truong, Thuy Ngoc
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Zelený, Lubomír
Osoba oponující práci:
Huňak, James
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou krizového managementu a krizové komunikace v letecké dopravě. Práce je zaměřená na popis postupu při mimořádné události na letišti podle letištního pohotovostního plánu. Cílem je tedy uvést krizový management za účelem vytvoření krizového plánu. Dále je charakterizováno letištní pohotovostní plánování a její použití při jednotlivých typových událostech, které jsou uvedeny v praktických příkladech. Jsou vysvětleny jednotlivé pojmy důležité pro pochopení účelu práce. Rovněž obsahuje téma krizové komunikace na letišti.
Klíčová slova:
krizový management; mimořádná událost; letištní pohotovostní plán; krizová komunikace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 9. 2018
Datum podání práce:
31. 5. 2019
Datum obhajoby:
11.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69021_trut02.pdf [2,55 MB]
Oponentura:
62932_Huňak.pdf [197,51 kB]
Hodnocení vedoucího:
69021_zeleny.pdf [368,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69021/podrobnosti