Veřejná osobní doprava v Drážďanech a okolí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Veřejná osobní doprava v Drážďanech a okolí
Autor práce:
Novák, Michal
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Zelený, Lubomír
Osoba oponující práci:
Mervart, Michal
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to analyse public transport in Dresden and its agglomeration. Attention is paid to defining basic terms of public transport in the theoretical part, as well as classification of transport, characterizing modes of transport and integrated transport system. These findings are applied to a specific city, Dresden, in the practical part. After introducing the city from an economical and transport point of view, the integrated transport system of the city is analysed based on the findings from the theoretical part. Transport association, transport companies, modes of transport and tariff system are described gradually. Current trends and potential future projects are presented, which could be integrated into public transport in this city and used to improve the existing system of transport.
Klíčová slova:
public transport; integrated transport system; Dresden; The Verkehrsverbund Oberelbe

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 9. 2018
Datum podání práce:
3. 6. 2019
Datum obhajoby:
11.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67385_novm18.pdf [4,00 MB]
Oponentura:
63420_mervart.pdf [477,15 kB]
Hodnocení vedoucího:
67385_zeleny.pdf [367,91 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67385/podrobnosti