Foreign Market Entry Strategies and Challenges that Enterprises May Face: Turkish Leather Manufacturer`s Entry Into the Czech Market

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Foreign Market Entry Strategies and Challenges that Enterprises May Face: Turkish Leather Manufacturer`s Entry Into the Czech Market
Autor práce:
Aktaş, Mediha Dilara
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Lhotáková, Markéta
Osoba oponující práci:
Halík, Jaroslav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
In the globalizing world, benefiting from comparative advantages and gaining market share in the consumer markets are getting more significant for the enterprises and lead them to enter foreign markets. However, these firms face many challenges in doing business like analyzing the market environment, competitor and industry analysis, different consumer behaviors and trade barriers in the foreign markets. In the literature, there are numerous methods that can guide firms to choose best entry strategy according to their specifications and characteristics as well as the target market`s. In this thesis, these foreign market entry strategies and challenges is analyzed and a Turkish leather manufacturer`s entry into the Czech Market will be illustrated and suggestions are provided with the support of conducted consumer behavior survey and secondary data`s.
Klíčová slova:
foreign markets; comparative advantage; entry strategy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 9. 2018
Datum podání práce:
30. 6. 2019
Datum obhajoby:
29.08.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66935_aktm00.pdf [924,53 kB]
Oponentura:
63770_halik.pdf [65,44 kB]
Hodnocení vedoucího:
66935_lhom01.pdf [64,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66935/podrobnosti