Impact of Possible Catalan Independence on the Social Security System: The Case of Maternity Leave and Pension System

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Impact of Possible Catalan Independence on the Social Security System: The Case of Maternity Leave and Pension System
Autor práce:
Šimánková, Andrea
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Brabec, Petr
Osoba oponující práci:
Zubíková, Adéla
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This thesis deals with potential impact of Catalan possible independence on their social security system focusing on its specific aspects, retirement and maternity leave. Catalonia has made several moves towards reaching full independency, organizing an illegal referendum, which included several representatives being suited for rebellion. The thesis shows that the separation would have a negative impact on the social security as retirees and maternity leave beneficiaries would be worse off, because the released resources which would not be used as transfer to the kingdom, would not cover the whole social security deficit. Restrictive fiscal policy applied by decreasing benefits would have a positive impact on the budget, which would be in surplus as taking loans would be way more difficult and the new country should create reserves, so it does not run out of resources. Nevertheless, the surplus might be used to level off the benefits or for investments anyway. This would be a political decision followed afterwards. However, the social security system even after involving this, would not be better off.
Klíčová slova:
Social Policy; Pension System; Maternity Leave; Separation; Catalonia

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 2. 2019
Datum podání práce:
15. 8. 2019
Datum obhajoby:
11.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68757_sima04.pdf [1,57 MB]
Oponentura:
64083_xzuba00.pdf [293,60 kB]
Hodnocení vedoucího:
68757_xbrap20.pdf [195,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68757/podrobnosti