Web application to support agile project management practices in the large enterprise project with a virtual team

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Web application to support agile project management practices in the large enterprise project with a virtual team
Autor práce:
Panchenko, Victoria
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Karkošková, Soňa
Osoba oponující práci:
Mysliveček, Tomáš
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The boom of agile methodologies contributed to increase of the number of large enterprises that are adopting agile practices. On the other hand, the last decades have witnessed a steady trend toward globalization and global software development has become a common business reality. Global virtual teams do not correspond with agile approach of collocated teams, and the implementation of agile methods in distributed teams still presents challenges. This Master thesis is dedicated to the design and development of web application for the case project with a virtual agile team. The application is created to improve current agile practices on the large enterprise project with a geographically dispersed team.
Klíčová slova:
agile practices; virtual teams; MVC; process digitalization ; three-tier architecture

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 1. 2019
Datum podání práce:
25. 11. 2019
Datum obhajoby:
24.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68444_xpanv00.pdf [3,35 MB]
Veřejná příloha:
19470_xpanv00.zip [32,61 MB]
Oponentura:
64660_Mysliveček.pdf [66,01 kB]
Hodnocení vedoucího:
68444_xkars05.pdf [63,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68444/podrobnosti