Překážky v informačních a komunikačních technologiích na trzích EU a USA a jejich dopad na vzájemný obchod

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Překážky v informačních a komunikačních technologiích na trzích EU a USA a jejich dopad na vzájemný obchod
Autor práce:
Růžičková, Anna
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Antal, Jarolím
Osoba oponující práci:
Bič, Josef
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis focuses on barriers in information and communication technologies in the EU and US and their impacts on mutual trade. The thesis comments on the trends of contemporary digital trade from the perspective of e-commerce as well as digital and digitally-enabled services and describes the biggest current challenges of the world digital economy. Next, the work analyzes the measures of the European Union and the United States of America in the digital market and their approach to the regulation of the digital market in general. Finally, it focuses on impact of concrete measures and the possibility of harmonizing these different regulatory measures within the transatlantic digital market.
Klíčová slova:
barriers to trade; e-commerce; ICT industry; digital economy; transatlantic digital trade

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 9. 2018
Datum podání práce:
5. 12. 2019
Datum obhajoby:
13.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66945_ruza01.pdf [615,82 kB]
Oponentura:
64880_bic.pdf [63,75 kB]
Hodnocení vedoucího:
66945_xantj900.pdf [63,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66945/podrobnosti