Překážky v informačních a komunikačních technologiích na trzích EU a USA a jejich dopad na vzájemný obchod

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Překážky v informačních a komunikačních technologiích na trzích EU a USA a jejich dopad na vzájemný obchod
Autor práce:
Růžičková, Anna
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Antal, Jarolím
Osoba oponující práci:
Bič, Josef
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na překážky v informačních a komunikačních technologiích v EU a USA a jejich dopad na vzájemný obchod. V rámci práce jsou okomentovány trendy současného digitálního obchodu z pohledu e-commerce i digitálních a digitálně zprostředkovaných služeb a jsou popsány největší současné výzvy světové digitální ekonomiky. Dále pak práce analyzuje opatření Evropské unie a Spojených států amerických na digitálním trhu a jejich přístup k regulaci digitálního trhu obecně. Nakonec se práce zaměřuje na vliv konkrétních opatření a možnosti harmonizace těchto odlišných regulačních opatření v rámci transatlantického digitálního trhu.
Klíčová slova:
překážky obchodu; ICT průmysl; e-commerce; digitální ekonomika; transatlantický digitální obchod

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 9. 2018
Datum podání práce:
5. 12. 2019
Datum obhajoby:
13.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66945_ruza01.pdf [615,82 kB]
Oponentura:
64880_bic.pdf [63,75 kB]
Hodnocení vedoucího:
66945_xantj900.pdf [63,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66945/podrobnosti