Ekonomie kriminality a hospodářský cyklus: případ ČR.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ekonomie kriminality a hospodářský cyklus: případ ČR.
Autor práce:
Kramoliš, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Chytilová, Helena
Osoba oponující práci:
Cingl, Lubomír
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this thesis is to verify the impact of the business cycle on total, violent and property crime. The basic theoretical fundament for our empirical analysis is Becker´s model of crime. The full sample consists of 44 observations of quarterly time series in the Czech Republic between years 2008 and 2018. I analyse three econometric models according to the explained variables: total crime, violent crime and property crime. Fourteen explanatory variables capture economic, social, behavioral and other factors, affecting crime (e.g. GDP, unemployment, wages, social benefits etc.). The least squares method is used for estimation. Regression analysis shows that the business cycle does not directly and significantly influence crime. The same finding applies to the GDP. Nevertheless, the rise in unemployment causes higher number of crimes. Another finding is that an increase in the number of prisoners leads to a decrease in both total and property offenses. This study also provides a finding that a rise in temperature leads to a decrease in property crime.
Klíčová slova:
Business Cycle; Regression Analysis; Economics of Crime

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 9. 2019
Datum podání práce:
11. 12. 2019
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.