Marketing strategy of the Kofola brand on the Czech market

Thesis title: Marketingová strategie značky Kofola na českém trhu
Author: Davidová, Kristýna
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Průša, Přemysl
Opponents: Sadílek, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je kritické zhodnocení současné marketingové a komunikační strategie značky Kofola na českém trhu, včetně určení image značky u českého spotřebitele a návrhů na zlepšení současné marketingové strategie. Návrhy a doporučení na změnu marketingové strategie vycházejí z průzkumu. Ten je zaměřen především na 4P – produkt, cenu, distribuci, komunikaci a dotazníkové šetření.
Keywords: Kofola; Marketingová strategie; Marketingový mix; Značka
Thesis title: Marketing strategy of the Kofola brand on the Czech market
Author: Davidová, Kristýna
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Průša, Přemysl
Opponents: Sadílek, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this diploma thesis is a critical evaluation of the current marketing and communication strategy of the Kofola brand on the Czech market, including determining the brand image of the Czech consumer and suggestions for improving of the current marketing strategy. Suggestions and recommendations for improving the marketing strategy are based on the research. Research is focused mainly on 4P - product, price, distribution, communication and questionnaire survey.
Keywords: Kofola; Marketing strategy; Marketing mix; Brand

Information about study

Study programme: Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 8. 9. 2020
Date of submission: 23. 4. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73994/podrobnosti

Files for download

    Last update: