Postavení žen na trhu práce v ČR

Název práce: Postavení žen na trhu práce v ČR
Autor(ka) práce: Kašová, Eva
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kaczor, Pavel
Oponenti práce: Havelková, Danuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem mojí bakalářské práce "Postavení žen na trhu práce v ČR" je zjistit, jakou pozici zaujímají ženy jako pracovní síla. Popisuje základní genderové pojmy a zákony, které mají chránit proti diskriminaci. Představuje také flexibilní formy pracovních úvazků, které by mohly ženám usnadnit slaďování práce a rodiny. Na závěr jsem provedla menší průzkum, který ukazuje, jak na tom české ženy na trhu práce jsou. Jde o reprezentativní výzkumný vzorek, protože jsem se dotazovala žen různého věku, pohlaví i sociálního postavení.
Klíčová slova: mateřská dovolená; genderové role; flexibilní formy práce; diskriminace; rodičovská dovolená; trh práce
Název práce: Standing of Women on the Labour Market in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Kašová, Eva
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kaczor, Pavel
Oponenti práce: Havelková, Danuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of my thesis is "Women's Position on the Employment Market in the Czech Republic," their standing as labour force. The thesis lays out basic gender terminology and antidiscrimination laws. It also suggests how flexible workload concepts could ease coordination of work and family life for women. A large proportion of the text is devoted to maternity or parenting leave and how trends evolve concerning that matter. I end up my topic in a research depicting the position of women as workforce. I used a representative sample for research as the women questioned are of different ages and social positions
Klíčová slova: employment market; parenting leave; maternity leave; flexible workload; discrimination; gender roles

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu veřejného sektoru

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 3. 2010
Datum podání práce: 20. 4. 2011
Datum obhajoby: 1. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/25700/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: