Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Rozvoj obce Věžnička

Autor práce: Vomelová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krbová, Jana
Osoba oponující práci: Boková, Jiřina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Rozvoj obce Věžnička
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce pojednává o obci Věžnička a jejím rozvoji. Teoretická část se zabývá obcemi, strategickým řízením a zaměřuje se na Program rozvoje obce a možné zdroje financování. Praktická část seznamuje s obcí Věžničkou a jejím hospodařením. Dále je zde hodnocen Program obnovy venkova obce Věžnička a v závěru jsou navrženy možné aktivity rozvoje včetně možných zdrojů financování.
Klíčová slova: fondy EU; plánování; hospodaření; financování; rozvoj

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu veřejného sektoru
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Rozvoj obce Věžnička
Překlad názvu: Development of village named Věžnička
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Práce pojednává o obci Věžnička a jejím rozvoji. Teoretická část se zabývá obcemi, strategickým řízením a zaměřuje se na Program rozvoje obce a možné zdroje financování. Praktická část seznamuje s obcí Věžničkou a jejím hospodařením. Dále je zde hodnocen Program obnovy venkova obce Věžnička a v závěru jsou navrženy možné aktivity rozvoje včetně možných zdrojů financování.
Klíčová slova: fondy EU; plánování; hospodaření; financování; rozvoj

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management of the Public Sector
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 6. 2008
Datum podání práce: 17. 6. 2008
Datum obhajoby: 08.09.2008
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce10032_xvoml04.pdf [683,64 kB]
Oponentura8393_Boková.pdf [40,10 kB]
Hodnocení vedoucího10032_krbova.pdf [76,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/10032/podrobnosti