Rozvoj obce Věžnička

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Rozvoj obce Věžnička
Autor práce:
Vomelová, Lenka
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Krbová, Jana
Osoba oponující práci:
Boková, Jiřina
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce pojednává o obci Věžnička a jejím rozvoji. Teoretická část se zabývá obcemi, strategickým řízením a zaměřuje se na Program rozvoje obce a možné zdroje financování. Praktická část seznamuje s obcí Věžničkou a jejím hospodařením. Dále je zde hodnocen Program obnovy venkova obce Věžnička a v závěru jsou navrženy možné aktivity rozvoje včetně možných zdrojů financování.
Klíčová slova:
fondy EU; plánování; hospodaření; financování; rozvoj

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra managementu veřejného sektoru
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 6. 2008
Datum podání práce:
17. 6. 2008
Datum obhajoby:
08.09.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
10032_xvoml04.pdf [683,64 kB]
Oponentura:
8393_Boková.pdf [40,10 kB]
Hodnocení vedoucího:
10032_krbova.pdf [76,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/10032/podrobnosti