Družstevní formy podnikání ve světě

Název práce: Družstevní formy podnikání ve světě
Autor(ka) práce: Bartáková, Lucie Bc.
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hesková, Marie
Oponenti práce: Svoboda, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce analyzuje informace o evropském družstevnictví ve vybraných zemích, kterými jsou Norsko, Švédsko, Dánsko a Finsko, ve kterých je popsán systém a formy družstevních organizací, právní podmínky a základní znaky činnosti těchto družstevních systémů.
Klíčová slova: družstevnictví; družstevní formy; právní úprava družstev; historie družstevnictví
Název práce: Co-operative movement in the world
Autor(ka) práce: Bartáková, Lucie Bc.
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hesková, Marie
Oponenti práce: Svoboda, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu podnikatelské sféry

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 24. 5. 2007
Identifikátor v systému InSIS:

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: