Družstevní formy podnikání ve světě

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Družstevní formy podnikání ve světě
Autor práce:
Bartáková, Lucie Bc.
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Hesková, Marie
Osoba oponující práci:
Svoboda, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Práce analyzuje informace o evropském družstevnictví ve vybraných zemích, kterými jsou Norsko, Švédsko, Dánsko a Finsko, ve kterých je popsán systém a formy družstevních organizací, právní podmínky a základní znaky činnosti těchto družstevních systémů.
Klíčová slova:
družstevnictví; družstevní formy; právní úprava družstev; historie družstevnictví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management Business
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum obhajoby:
24.05.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
2007-bartakova-lucie-kmph-830811.pdf [2,23 MB]
Oponentura:
D_Bartakova_Lucie_O_Svoboda.pdf [2,66 MB]
Hodnocení vedoucího:
D_Bartakova_Lucie_V_Heskova.pdf [76,91 kB]