Systémy důchodového zabezpečení

Název práce: Systémy důchodového zabezpečení
Autor(ka) práce: Šťastný, Vladimír
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sedláková, Jaroslava; Mgr. Ph.D.
Oponenti práce: Sedláková, Jaroslava; Mgr. Ph.D.
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Popis a analýza důchodového systému České republiky, porovnání se systémy v zahraničí, z nichž největší pozornost je věnována slovenskému důchodovému systému. Nejvýznamněší část obsahuje zhodnocení návrhů a důsledků reformy.
Klíčová slova: důchodové zabezpečení; typy a pilíře důchodového systému; financování systému; saldo systému; náhradový poměr
Název práce: Pension systems
Autor(ka) práce: Šťastný, Vladimír
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sedláková, Jaroslava; Mgr. Ph.D.
Oponenti práce: Sedláková, Jaroslava; Mgr. Ph.D.
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu veřejného sektoru

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 4. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS:

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: