Smyslový a emoční marketing.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Smyslový a emoční marketing.
Autor práce:
Mendlíková, Petra
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Postler, Milan
Osoba oponující práci:
Kupec, Václav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce "Smyslový a emoční marketing" pojednává o zapojení smyslových podnětů a snaží se objasnit jejich význam v rámci komerční komunikace. Přibližuje tuto problematiku, jež se snaží vytvořit teoretický rámec. Důraz je kladen na využívání smyslových podnětů jednak v rámci komunikace jednotlivých produktů či služeb, ale také multisenzorického zapojení v rámci komunikace značky jako takové. Po vymezení základních pojmů marketingu a brand managementu v teoretické části, se práce již zaměřuje na spotřebitele a jeho chování v nákupním prostředí. Přináší také pohled na multisenzorickou komunikaci jako na příležitost, pomocí níž mohou firmy získat konkurenční výhodu na trhu. Na základě praktických příkladů dokládá účinnost zapojení více smyslových podnětů směrem ke spotřebitelům. Závěrečný text je věnován dotazníkovému šetření, jež bylo v rámci této práce provedeno, a přináší výsledky odkrývající důležitost jednotlivých faktorů se zaměřením na výběr kávy a kaváren.
Klíčová slova:
smyslový marketing; emoční marketing; senzorický branding; multisenzorická komunikace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 11. 2010
Datum podání práce:
13. 5. 2011
Datum obhajoby:
08.09.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
29188_xmenp00.pdf [2,20 MB]
Oponentura:
22834_Kupec.pdf [23,01 kB]
Hodnocení vedoucího:
29188_postler.pdf [21,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/29188/podrobnosti