Does the currency changeover to euro rise prices? An experimental study from Czech Republic.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Does the currency changeover to euro rise prices? An experimental study from Czech Republic.
Překlad názvu:
Znamená příjetí eura zdražování? Experimentální studie z České republiky
Autor práce:
Bohumínský, Roman
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
van Koten, Silvester
Osoba oponující práci:
Zajíček, Miroslav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Přechod na novou měnu euro byl v rámci celé eurozóny spojen s velkými obavami ohledně zvyšování cen. Nicméně, ve většině zemí přechod na euro neměl téměř žádný efekt na indexy měřící inflaci, měl však významný dopad na vnímanou inflaci a i nyní lidé stále věří, že zvýšení cen bylo dramatičtější než ve skutečnosti. Tato práce zkoumá situaci v rámci České Republiky, která je jednou z posledních zemí EU jež zatím neakceptovala euro jako svou domácí měnu. Zajímá mne zejména, zda ke zdražování dojde i v České republice až (pokud) příjme euro. Čeští občané měli dostatek času se s eurem seznámit alespoň nepřímo, a tedy nelze ex ante předpokládat identický dopad. Analýza je založena na laboratorním experimentu, s jehož pomocí zkoumám dopad reformy měny na chování spotřebitelů. Výsledky porovnávám (nepřímo) s jinými studiemi z EU. Ve zkoumaném vzorku mělo zavedení eura skutečně dopad na výsledky obchodování, alespoň dočasně. V daném případě přechod z českých korun na eura měl za následek nárust cen a propad ve zobchodovaném množství, zejména krátce po změně platidla. Hlavním důvodem byl ten fakt, že prodejci se snažili dané situace využít ve svůj prospěch za účelem zvýšení svých zisků. Všechny výsledky jsou platné na 5 % hladině významnosti.
Klíčová slova:
Přechod na euro; Eurozóna; Vnímaná inflace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 1. 2015
Datum podání práce:
22. 5. 2015
Datum obhajoby:
02.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
50877_xbohr00.pdf [1,41 MB]
Oponentura:
43160_zajicekm.pdf [475,49 kB]
Hodnocení vedoucího:
50877_kots01.pdf [150,65 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/50877/podrobnosti