Čínský ekonomický systém: tržní ekonomika či státní kapitalismus?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Čínský ekonomický systém: tržní ekonomika či státní kapitalismus?
Autor práce:
Bejkovský, Jan
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Jiránková, Martina
Osoba oponující práci:
Stuchlíková, Zuzana; Fárek, Jiří; Kříž, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This dissertation deals with the nature of the Chinese economic system. The first chapter focuses on the global economy and seeks to define the main economic systems prevailing in it, ie. Anglo-Saxon, Continental and Asian-developmental. Compared to these systems defined as market economies, the dissertation consequently analyses and defines a system of state capitalism and the main elements of it. The following part of the dissertation is focused on the historical Chinese approaches to economic governance of the country and attempts to identify those historical approaches that are still relevant and influential in modern Chinese economy. The third chapter analyses the Chinese economic system and the role of the state in it; it also examines the government's approach to the ownership of state enterprises and the overall extent of state ownership in the Chinese economy. The final chapter examines the different types of state subsidies to domestic, often state, enterprises in China. As an example of the various subsidies a case study on the automotive industry is used.
Klíčová slova:
State capitalism; Chinese economic system; Chinese SOEs; Subsidies in China

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 3. 2016
Datum podání práce:
13. 12. 2016
Datum obhajoby:
21.03.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56711_xbejj04.pdf [2,63 MB]
Oponentura:
50329_stuchliz.pdf [310,34 kB]
Oponentura:
50330_Fárek.pdf [222,04 kB]
Oponentura:
50331_Kříž.pdf [205,82 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56711/podrobnosti