Čínský ekonomický systém: tržní ekonomika či státní kapitalismus?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Čínský ekonomický systém: tržní ekonomika či státní kapitalismus?
Autor práce:
Bejkovský, Jan
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Jiránková, Martina
Osoba oponující práci:
Stuchlíková, Zuzana; Fárek, Jiří; Kříž, Martin
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá podstatou čínského ekonomického systému. V první kapitole se nejprve zaměřuje na světovou ekonomiku a snaží se o definování hlavních ekonomických systémů v ní převládajících, tj. anglosaského, kontinentálního a asijského rozvojového systému. Oproti těmto systémům jako tržním ekonomikám práce porovnává a definuje systém státního kapitalismu a jeho hlavní prvky. V další části je práce zaměřena na historické přístupy Číňanů k ekonomické governance země a pokouší se o definování historických přístupů, které jsou dodnes v čínské ekonomice relevantní. Třetí kapitola práce analyzuje čínský ekonomický systém a úlohu státu v něm; zkoumá rovněž přístup státu k vlastnictví státních podniků a celkový rozsah státního vlastnictví v čínské ekonomice mimo jiné na základě tzv. klíčových odvětví. Závěrečná kapitola pak zkoumá různé druhy státních podpor domácím, často státním, podnikům v Číně. Jako příklad kapitola využívá případovou studii na automobilový průmysl.
Klíčová slova:
Čínské státní podniky; Čínský ekonomický systém; Státní kapitalismus; Subvence v čínské ekonomice

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 3. 2016
Datum podání práce:
13. 12. 2016
Datum obhajoby:
21.03.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56711_xbejj04.pdf [2,63 MB]
Oponentura:
50329_stuchliz.pdf [310,34 kB]
Oponentura:
50330_Fárek.pdf [222,04 kB]
Oponentura:
50331_Kříž.pdf [205,82 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56711/podrobnosti