Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Čínský ekonomický systém: tržní ekonomika či státní kapitalismus?

Autor práce: Bejkovský, Jan
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Jiránková, Martina
Osoba oponující práci: Stuchlíková, Zuzana; Fárek, Jiří; Kříž, Martin
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Bejkovský, Jan
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ph.D.
Název fakulty:Fakulta mezinárodních vztahů [cs]
Faculty of International Relations [en]
Název katedry:Katedra světové ekonomiky [cs]
Department of World Economy [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDisertační práce [cs]
Doctoral thesis [en]
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Název VŠKP Nápověda Čínský ekonomický systém: tržní ekonomika či státní kapitalismus? [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Chinese Economic System: Market Economy or State Capitalism? [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
Čínské státní podniky; Čínský ekonomický systém; Státní kapitalismus; Subvence v čínské ekonomice [cs]
State capitalism; Chinese economic system; Chinese SOEs; Subsidies in China [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Práce se zabývá podstatou čínského ekonomického systému. V první kapitole se nejprve zaměřuje na světovou ekonomiku a snaží se o definování hlavních ekonomických systémů v ní převládajících, tj. anglosaského, kontinentálního a asijského rozvojového systému. Oproti těmto systémům jako tržním ekonomikám práce porovnává a definuje systém státního kapitalismu a jeho hlavní prvky. V další části je práce zaměřena na historické přístupy Číňanů k ekonomické governance země a pokouší se o definování historických přístupů, které jsou dodnes v čínské ekonomice relevantní. Třetí kapitola práce analyzuje čínský ekonomický systém a úlohu státu v něm; zkoumá rovněž přístup státu k vlastnictví státních podniků a celkový rozsah státního vlastnictví v čínské ekonomice mimo jiné na základě tzv. klíčových odvětví. Závěrečná kapitola pak zkoumá různé druhy státních podpor domácím, často státním, podnikům v Číně. Jako příklad kapitola využívá případovou studii na automobilový průmysl. [cs]
This dissertation deals with the nature of the Chinese economic system. The first chapter focuses on the global economy and seeks to define the main economic systems prevailing in it, ie. Anglo-Saxon, Continental and Asian-developmental. Compared to these systems defined as market economies, the dissertation consequently analyses and defines a system of state capitalism and the main elements of it. The following part of the dissertation is focused on the historical Chinese approaches to economic governance of the country and attempts to identify those historical approaches that are still relevant and influential in modern Chinese economy. The third chapter analyses the Chinese economic system and the role of the state in it; it also examines the government's approach to the ownership of state enterprises and the overall extent of state ownership in the Chinese economy. The final chapter examines the different types of state subsidies to domestic, often state, enterprises in China. As an example of the various subsidies a case study on the automotive industry is used. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Jiránková, Martina
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Stuchlíková, Zuzana; Fárek, Jiří; Kříž, Martin
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:03.03.2016
Datum poslední editace záznamu:22.03.2017 00:00:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 21.03.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce56711_xbejj04.pdf [ 2,63 MB ]
Oponentura50329_stuchliz.pdf [ 310,34 kB ]
Oponentura50330_Fárek.pdf [ 222,04 kB ]
Oponentura50331_Kříž.pdf [ 205,82 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/56711/podrobnosti