A Chosen Target Group and the Process of Community Planning of Social Services in Jindřichův Hradec

Název práce: A Chosen Target Group and the Process of Community Planning of Social Services in Jindřichův Hradec
Autor(ka) práce: Kalaš, Vladislav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sedláková, Jaroslava
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce mapuje průběh komunitního plánování sociálních služeb v Jindřichově Hradci z pohledu vybrané cílové skupiny děti a mládež. Práce dále identifikuje problematické okruhy v této oblasti a snaží se napomoci jejich vyřešení formou doporučení a zkušeností autora, který se zapojil do práce pracovní skupiny.
Klíčová slova: komunita; komunitní plánování; propagace KPSS; nízkoprahové zařízení; principy KPSS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu veřejného sektoru

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 4. 6. 2008
Identifikátor v systému InSIS:

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: