Celebrities in advertisment for alcoholic beverages

Název práce: Celebrities in advertisment for alcoholic beverages
Autor(ka) práce: Vrátil, Jiří Mgr.
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Kališová, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce bylo vytvořit doporučení pro výběr celebrity do reklamy na alkoholické nápoje, respektive tří tuzemských značek (Becherovka, Absinth a Královská medovina). Uvádím použitou metodiku, dále se věnuji vlastnímu výběru značek alkoholických nápojů (proč jsem se rozhodl pro dané brandy) a předkládám stručnou charakteristiku jak nápojů, tak výrobců, pro které mohou být výstupy mé práce zejména užitečné. Následuje výběr charakteristik a vlastností člověka, jež by měly odpovídat image jednotlivých značek alkoholických nápojů a výběr celebrit potenciálně vhodných k propagaci zvolených značek. Poté prezentuji výsledky vlastního marketingového šetření, jehož hlavním cílem byl výběr celebrit vhodných k propagaci výše jmenovaných nápojů (doplňkově jsem pak na základě zmíněného výzkumu určil optimální prostředí pro exekuci reklamy).
Klíčová slova: referenční skupiny; názorové vůdcovství; zapojení celebrit; reklama; aspirační skupiny

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 12. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS:

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: