Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Role influencerů v marketingové komunikaci vybraných značek

Autor práce: Opletalová, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Osoba oponující práci: Mikeš, Jiří
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Opletalová, Barbora
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta podnikohospodářská [cs]
Faculty of Business Administration [en]
Název katedry:Katedra marketingu [cs]
Department of Marketing [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Role influencerů v marketingové komunikaci vybraných značek [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda The role of influencers in the marketing communication of selected brands [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
CAWI; individuální rozhovor; word of mouth; influencer marketing; obsahová analýza [cs]
content analysis; depth interview; word of mouth; influencer marketing; CAWI [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Diplomová práce se zabývá tématikou influencerů jakožto silného novodobého marketingového nástroje, který díky své efektivnosti a autenticitě získává v posledních letech na oblibě u společností nejrůznějších zaměření. Cílem práce je vyhodnotit, jakým způsobem komunikace influencerů na sociálních sítích ovlivňuje osoby ve věku 19-27 let. K tomuto zjištění bylo využito kvalitativního výzkumu ve dvou podobách – obsahové analýzy komunikace vybraných značek prostřednictvím influencerů a individuálních rozhovorů s expertními respondenty. Dále byl realizován kvantitativní výzkum prostřednictvím metody sběru dat CAWI. [cs]
The main topic of this master thesis is influencer marketing as a strong tool of modern marketing which is getting more and more popular with companies of different orientation, mainly because of it efficiency and authenticity. The aim of the thesis is to analyse what effect the communication of influencers has on people of age 19-27. For this analysis, three researches were carried out. The qualitative researches included a content analysis and individual interviews with expert respondents. The quantitative research was carried out through questionnaire survey using CAWI method. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Koudelka, Jan
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Mikeš, Jiří
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:08.02.2017
Datum poslední editace záznamu:14.09.2017 09:00:03
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 13.09.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce61785_xoplb00.pdf [ 4,35 MB ]
Oponentura54550_Mikeš.pdf [ 980,97 kB ]
Hodnocení vedoucího61785_janjiri.pdf [ 388,79 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/61785/podrobnosti