Co se děje na VŠE?

19. 8. 2018 - Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací

Hledat
Pokročilé hledání

Role influencerů v marketingové komunikaci vybraných značek

Autor práce: Opletalová, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Osoba oponující práci: Mikeš, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Role influencerů v marketingové komunikaci vybraných značek
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá tématikou influencerů jakožto silného novodobého marketingového nástroje, který díky své efektivnosti a autenticitě získává v posledních letech na oblibě u společností nejrůznějších zaměření. Cílem práce je vyhodnotit, jakým způsobem komunikace influencerů na sociálních sítích ovlivňuje osoby ve věku 19-27 let. K tomuto zjištění bylo využito kvalitativního výzkumu ve dvou podobách – obsahové analýzy komunikace vybraných značek prostřednictvím influencerů a individuálních rozhovorů s expertními respondenty. Dále byl realizován kvantitativní výzkum prostřednictvím metody sběru dat CAWI.
Klíčová slova: CAWI; individuální rozhovor; word of mouth; influencer marketing; obsahová analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Role influencerů v marketingové komunikaci vybraných značek
Překlad názvu: The role of influencers in the marketing communication of selected brands
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main topic of this master thesis is influencer marketing as a strong tool of modern marketing which is getting more and more popular with companies of different orientation, mainly because of it efficiency and authenticity. The aim of the thesis is to analyse what effect the communication of influencers has on people of age 19-27. For this analysis, three researches were carried out. The qualitative researches included a content analysis and individual interviews with expert respondents. The quantitative research was carried out through questionnaire survey using CAWI method.
Klíčová slova: content analysis; depth interview; word of mouth; influencer marketing; CAWI

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 2. 2017
Datum podání práce: 24. 8. 2017
Datum obhajoby: 13.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61785_xoplb00.pdf [4,35 MB]
Oponentura54550_Mikeš.pdf [980,97 kB]
Hodnocení vedoucího61785_janjiri.pdf [388,79 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61785/podrobnosti