Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Zhroucené státy jako faktor mezinárodních vztahů

Autor práce: Přikryl, Pavel
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Druláková, Radka
Osoba oponující práci: Veselý, Zdeněk; Němečková, Tereza; Piknerová, Linda

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zhroucené státy jako faktor mezinárodních vztahů
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Disertační práce Zhroucené státy jako faktor mezinárodních vztahů – Možnosti a meze peacekeepingové mise v Jižním Súdánu je jednopřípadovou kvalitativní studií, která zkoumá přístup mezinárodního prostředí, reprezentovaného OSN, ke státům vykazující nejvyšší míru zhroucení. Snaží se zjistit, zda principiální nastavení současných peacekeepingových misí OSN přináší zlepšení politicko-bezpečnostní, sociální a hospodářské situace v přijímacím státě. Současně se snaží zachytit stav dosaženého poznání v oblasti taxonomie, kvantifikace a teoretických přístupů ke zhrouceným státům.
Klíčová slova: peacekeeping; zhroucené státy; Jižní Súdán; taxonomie zhroucených států; kvantifikace zhroucených států

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politické vztahy
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zhroucené státy jako faktor mezinárodních vztahů
Překlad názvu: Failed States as a Factor of International Relations
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Dissertation thesis Failed States as a Factor of International Relations – Possibilities and Limits of Peacekeeping Mission in South Sudan is a qualitative single case study exploring the approach of the international environment, represented by the United Nations, towards states experiencing the highest rate of state failure. It endeavours to find out whether the pricinple setting of current UN peacekeeping missions brings improvement in polical-security, social and economic situation of a host state. At the same time, it tries to capture the attained knowledge in taxonomy, quantification and theoretical approaches towards failed states.
Klíčová slova: peacekeeping; South Sudan; taxonomy of failed states; quantification of failed states; failed states

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politické vztahy
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 9. 2011
Datum podání práce: 27. 12. 2017
Datum obhajoby: 26.02.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce36610_xprip09.pdf [7,67 MB]
Oponentura55287_ves.pdf [233,69 kB]
Oponentura55288_Němečková.pdf [647,99 kB]
Oponentura55289_Piknerová.pdf [281,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/36610/podrobnosti