Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Celoevropské zátěžové testy bank dle metodologie EBA

Autor práce: Pršalová, Aneta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Osoba oponující práci: Diviš, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Celoevropské zátěžové testy bank dle metodologie EBA
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o zátěžových testech bankovního sektoru prováděných dle metodologie Evropského bankovního úřadu. Teoretická část vysvětluje základní východiska a pojmy, které jsou při tvorbě daných testů využívány. Za důležité jsem také považovala zmínit jednotlivé Basilejské dohody, především pak jejich požadavky na kapitál. V praktické části jsou analyzovány poslední zátěžové testy z roku 2016. Zabývám se zde nejen finálními výsledky, ale také všemi ostatními nutnými dokumenty a postupy, které EBA využívá. V poslední kapitole se věnuji velmi aktuální situaci, která pojednává o dopadech implementace IFRS 9 na výši kapitálového poměru.
Klíčová slova: Zátěžové testy; Evropský bankovní úřad; Basel I; Basel II; Basel III; IFRS 9

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Celoevropské zátěžové testy bank dle metodologie EBA
Překlad názvu: EU-wide stress tests of banks according to the methodology provided by EBA
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis deals with stress tests of banking sector which are carried out according to the methodology of the European Banking Authority. The theoretical part explains basic points and terms which are used during the preparation of these tests. I did also consider very important to mention the concept of the Basel Accords, especially their capital requirements. The practical part analyzes the latest stress tests from 2016. I deal with not just the results but as well with many others documents and procedures which are used by EBA. In the last chapter, I consider very current situation which is associated with the impact of the implementation of IFRS 9 on capital ratio.
Klíčová slova: Basel I; Basel II; Basel III; Stress tests; European Banking Authority; IFRS 9

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 6. 2017
Datum podání práce: 17. 1. 2018
Datum obhajoby: 08.02.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62339_xprsa00.pdf [2,39 MB]
Oponentura55547_divm04.pdf [275,08 kB]
Hodnocení vedoucího62339_radova.pdf [516,70 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62339/podrobnosti