Digitální analytika s využitím nástroje Adobe Analytics

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Digitální analytika s využitím nástroje Adobe Analytics
Autor práce:
Gazárek, Roman
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Jašek, Pavel
Osoba oponující práci:
Novotný, Ota
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the use of digital analytics tools within the telecommunications industry, namely analytical outputs that support different levels of managerial decision making. The aim of the thesis is the theoretical and practical verification of the benefits of digital analytics for the telecommunication company, how much such tools are a suitable means of deci-sion support. The output of this work is a sample application of the analytics tool Adobe Analytics in specific business areas of O2 Czech Republic. The way in which the tool can be used in practice can be applied to another company engaged in similar activities.
Klíčová slova:
google analytics; adobe analytics; digital analytics; web analytics; online marketing; telecommunications industry

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 2. 2016
Datum podání práce:
25. 4. 2018
Datum obhajoby:
31.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56034_xgazr00.pdf [4,36 MB]
Oponentura:
56121_novotnyo.pdf [284,18 kB]
Hodnocení vedoucího:
56034_xjasp05.pdf [286,36 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56034/podrobnosti