Optimalizace byznys procesu v pojišťovně za použití testovacího nástroje Selenium-WebDriver

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Optimalizace byznys procesu v pojišťovně za použití testovacího nástroje Selenium-WebDriver
Autor práce:
Rambousek, Jakub
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Luc, Ladislav
Osoba oponující práci:
Sobotka, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The main goal of this bachelor thesis is to automate, through the Selenium-WebDriver tool, the process of contract renewal in an insurance company. Contract renewal is done in a web application interface, it is a sequence of steps in a web aplication that had to be performed by a person. The machine itself is programmed in Java and will be used by employees of Generali Česká pojišťovna. The secondary goal is to show that in addition to automating web application testing, this tool can also be used to automate business processes, making it easier to work with large amounts of data or with repetitive tasks.
Klíčová slova:
Selenium; WebDriver; Selenium-WebDriver; automation; process; web application; testing; automated testing; process automation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 1. 2018
Datum podání práce:
6. 12. 2019
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Oponentura:
Hodnocení vedoucího:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.