Optimalizace byznys procesu v pojišťovně za použití testovacího nástroje Selenium-WebDriver

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Optimalizace byznys procesu v pojišťovně za použití testovacího nástroje Selenium-WebDriver
Autor práce:
Rambousek, Jakub
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Luc, Ladislav
Osoba oponující práci:
Sobotka, Petr
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem bakalářské práce je zautomatizovat, pomocí nástroje Selenium-WebDriver, proces obnovy smluv v pojišťovně. Obnova smluv se provádí v rozhraní webové aplikace, jedná se o posloupnost kroků ve webovém prohlížeči, kterou dosud musel vykonávat člověk. Samotný automat je naprogramován v jazyce Java a bude využíván zaměstnanci pojišťovny Generali Česká pojišťovna. Vedlejším cílem je ukázat, že kromě automatizace testování webových aplikací lze tento nástroj využít i na automatizaci byznys procesů a ulehčit tak práci s větším množstvím dat, nebo s často se opakujícími úkony.
Klíčová slova:
proces; webová aplikace; automatizace; WebDriver; testování; automatizované testování; automatizace procesu; Selenium-WebDriver; Selenium

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 1. 2018
Datum podání práce:
6. 12. 2019
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě
Oponentura:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě
Hodnocení vedoucího:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.