Analýza a návrh implementace CRM řešení pro obchodní podnik

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza a návrh implementace CRM řešení pro obchodní podnik
Autor práce:
Halama, Jan
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Pour, Jan
Osoba oponující práci:
Šedivá, Zuzana
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem implementace analytického CRM pro obchodní podnik. CRM systémy zažívají poslední dobou velký nárust na popularitě. Společnosti si CRM vybírají hlavně kvůli komunikaci se zákazníkem. S příchodem business intelligence se klade důraz na systémy, které dokáží uchovávat data v takovém formátu, že se dají poté vizualizovat v business intelligence nástrojích. Tímto systémem mnohdy bývá analytické CRM.Práce začíná definicí CRM, jeho typy, možnostmi a omezením. Pokračuje výběrem vhodného analytického CRM, analýzou požadavků podniku a je zakončena samotnou implementací analytického CRM, business intelligence nadstavby a vizualizace dat. K implementaci jsem zvolil Dynamics 365 a PowerBI. V celé práci jsou převážně využívány nejnovější nástroje od firmy Microsoft.
Klíčová slova:
CRM; Dynamics365; PowerBI; business intelligence; informační systém

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 9. 2018
Datum podání práce:
3. 5. 2019
Datum obhajoby:
17.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67357_halj06.pdf [1,91 MB]
Oponentura:
61308_sediva.pdf [64,98 kB]
Hodnocení vedoucího:
67357_pour.pdf [65,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67357/podrobnosti