Digital marketing - komunikační strategie firmy s ohledem na rozdílné věkové skupiny

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Digital marketing - komunikační strategie firmy s ohledem na rozdílné věkové skupiny
Autor práce:
Marková, Klára
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Závodný Pospíšil, Jan
Osoba oponující práci:
Baracová, Kristina
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis is engaged in analysis of current marketing digital communication of NIVEA brand and the differences between specific target groups. There are suggested new communication strategy which come out from online research and interview with representatives from digital and media agency. The theoretical part contains literary research which provides comprehensive overview about digital marketing, it´s history and trends. Practical part of this thesis is focused evaluation of current digital strategy and propose new strategy which based from results of the research and interviews. These methods are needed to do for achievement of goal of this study. There are suggested changes in digital communication which reflect different behaviour of target groups. New strategy should makes marketing communication more efficient and bring better results.
Klíčová slova:
marketing; digital marketing ; marketing communication; target groups

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 4. 2018
Datum podání práce:
26. 6. 2019
Datum obhajoby:
29.08.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67358_mark13.pdf [2,71 MB]
Veřejná příloha:
19105_mark13.docx [16,32 kB]
Veřejná příloha:
19106_mark13.docx [16,14 kB]
Veřejná příloha:
19107_mark13.docx [20,23 kB]
Oponentura:
63724_Baracová.pdf [61,61 kB]
Hodnocení vedoucího:
67358_zavj01.pdf [70,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67358/podrobnosti