Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Marketingové a komerční komunikace CK Čedok.

Autor práce: Loucká, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Osoba oponující práci: Sadílek, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingové a komerční komunikace CK Čedok.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Hlavním cílem diplomové práce je analýza marketingových a komerčních komunikacícestovní kanceláře Čedok. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretickéčásti jsou za pomoci odborné literatury definovány základní pojmy – marketing,marketingový mix, strategické analýzy a marketingové a komerční komunikace.V praktické části je představena společnost Čedok, její marketingový a komunikační mix akonkurenční analýza. Následuje vlastní dotazníkové šetření, jehož vyústěním jsou návrhy adoporučení pro vylepšení marketingové komunikace Čedoku.
Klíčová slova: CK Čedok; Marketingový mix; Komunikační mix; Konkurenční analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingové a komerční komunikace CK Čedok.
Překlad názvu: Marketing and commercial communication of the travel agency Čedok
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main goal of this thesis is an analysis of the marketing and commercial communication ofthe travel agency Čedok. The thesis is divided into two parts, the theoretical and the practicalpart. In the theoretical part, with the help of expertise text, basic terms like marketing,marketing mix, strategic analysis, marketing and commercial communication, is defined. In the practical part, the Company Čedok is introduced, as well as the marketing andcommunication mix and an analysis of it’s competitors. This is followed by a questionnairesurvey, with the conclusion and suggestions and recommendations for improvement of themarketing communication of Čedok.
Klíčová slova: Čedok; Marketing mix; Communication mix; Analysis of competitors

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 6. 2012
Datum podání práce: 28. 6. 2019
Datum obhajoby: 2019
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě
OponenturaSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.