Marketingové a komerční komunikace CK Čedok.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketingové a komerční komunikace CK Čedok.
Autor práce:
Loucká, Eva
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Postler, Milan
Osoba oponující práci:
Sadílek, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The main goal of this thesis is an analysis of the marketing and commercial communication ofthe travel agency Čedok. The thesis is divided into two parts, the theoretical and the practicalpart. In the theoretical part, with the help of expertise text, basic terms like marketing,marketing mix, strategic analysis, marketing and commercial communication, is defined. In the practical part, the Company Čedok is introduced, as well as the marketing andcommunication mix and an analysis of it’s competitors. This is followed by a questionnairesurvey, with the conclusion and suggestions and recommendations for improvement of themarketing communication of Čedok.
Klíčová slova:
Čedok; Marketing mix; Communication mix; Analysis of competitors

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 6. 2012
Datum podání práce:
28. 6. 2019
Datum obhajoby:
11.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
37933_xzele02.pdf [3,71 MB]
Oponentura:
63711_sadt00.pdf [64,93 kB]
Hodnocení vedoucího:
37933_postler.pdf [65,91 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/37933/podrobnosti