Kolektivní správa jako prostředek vymahatelnosti autorského práva v informační společnosti

Autor práce: Votava, Tomáš
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Boháček, Martin
Osoba oponující práci: Patočka, Jiří; Vojčík, Peter; Jakl, Ladislav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kolektivní správa jako prostředek vymahatelnosti autorského práva v informační společnosti
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Disertační práce se zabývá kolektivní správou autorských práv a práv s právem autorským souvisejících jako jednoho z prostředků vymahatelnosti autorského práva v informační společnosti. V prostředí charakterizovaném prudkým rozvojem nových médií, především internetu, zaváděním nových obchodní modelů založených na prostředí on-line a pokračujícím procesem digitalizace, význam kolektivní správy výrazně roste. Cílem disertační práce je zjistit, do jaké míry je fungování kolektivní správy tak, jak je vymezeno současnou právní úpravou v ČR, účelné a účinné při vymáhání autorských práv. Za tímto účelem byla identifikována hodnotící kritéria, která jsou relevantní pro posouzení efektivity kolektivní správy, a to jak z pohledu nositelů práv, tak z pohledu uživatelů předmětů ochrany.
Klíčová slova: kolektivní správce; autorské právo; právo duševního vlastnictví; kolektivní správa

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Obchodní a mezinárodní hospodářské právo
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra podnikového a evropského práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kolektivní správa jako prostředek vymahatelnosti autorského práva v informační společnosti
Překlad názvu: Collective Management as a Mean of Enforcing Copyright in the Information Society
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The PhD thesis deals with collective management of copyright and rights related to copyright as one of the means of enforcing copyright in the information society. In an environment characterized by the rapid development of new media, especially the Internet, the introduction of new business models based on the online environment and the ongoing digitization process, the importance of collective management rises substantially. The aim of the thesis is to find out to what extent the functioning of collective management as regulated by current legislation in the Czech Republic is effective and efficient in the enforcement of copyright. For this purpose, evaluation criteria relevant to assessing the effectiveness of collective management, both from the point of view of rightholders and users, have been identified.
Klíčová slova: collective management; collective management organization; copyright; intellectual property

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Obchodní a mezinárodní hospodářské právo
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2012
Datum podání práce: 10. 7. 2019
Datum obhajoby: 17.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce38696_xvott02.pdf [2,92 MB]
Oponentura63662_Vojčík.pdf [453,93 kB]
Oponentura63663_Jakl.pdf [416,68 kB]
Oponentura63664_patocka.pdf [413,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/38696/podrobnosti