Kolektivní správa jako prostředek vymahatelnosti autorského práva v informační společnosti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kolektivní správa jako prostředek vymahatelnosti autorského práva v informační společnosti
Autor práce:
Votava, Tomáš
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Boháček, Martin
Osoba oponující práci:
Patočka, Jiří; Vojčík, Peter; Jakl, Ladislav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Disertační práce se zabývá kolektivní správou autorských práv a práv s právem autorským souvisejících jako jednoho z prostředků vymahatelnosti autorského práva v informační společnosti. V prostředí charakterizovaném prudkým rozvojem nových médií, především internetu, zaváděním nových obchodní modelů založených na prostředí on-line a pokračujícím procesem digitalizace, význam kolektivní správy výrazně roste. Cílem disertační práce je zjistit, do jaké míry je fungování kolektivní správy tak, jak je vymezeno současnou právní úpravou v ČR, účelné a účinné při vymáhání autorských práv. Za tímto účelem byla identifikována hodnotící kritéria, která jsou relevantní pro posouzení efektivity kolektivní správy, a to jak z pohledu nositelů práv, tak z pohledu uživatelů předmětů ochrany.
Klíčová slova:
kolektivní správce; autorské právo; právo duševního vlastnictví; kolektivní správa

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Obchodní a mezinárodní hospodářské právo
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra podnikového a evropského práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 9. 2012
Datum podání práce:
10. 7. 2019
Datum obhajoby:
17.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
38696_xvott02.pdf [2,92 MB]
Oponentura:
63662_Vojčík.pdf [453,93 kB]
Oponentura:
63663_Jakl.pdf [416,68 kB]
Oponentura:
63664_patocka.pdf [413,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/38696/podrobnosti