Finanční a strategická analýza Škoda Auto, a.s. vycházející z let 2012-2017 a zhodnocení potenciálních rizik pro českou ekonomiku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční a strategická analýza Škoda Auto, a.s. vycházející z let 2012-2017 a zhodnocení potenciálních rizik pro českou ekonomiku
Autor práce:
Rückl, Josef
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Štěpánek, Pavel
Osoba oponující práci:
Zamrazilová, Eva
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The master’s thesis analyses financial and strategic aspects of ŠKODA AUTO, a.s. Financial analysis is carried out using the analysis of financial statements and financial ratios and evaluated using Kralicek’s Quickest creditworthiness model and Altman’s Z-score bankruptcy model. Strategic analysis is carried out using the analysis of internal and external potential and summarized using SWOT analysis. Based on the results, it is determined that the company complies with the assumption of the so-called going concern. Moreover, several risks with implications for the entire domestic economy are identified. These risks are mainly associated with the transformation of the automotive and increasing regulation of the sector.
Klíčová slova:
Strategic Analysis; ŠKODA AUTO; Automotive; Financial Analysis; Electromobility; Mobility; Connectivity; Regulation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 2. 2019
Datum podání práce:
11. 8. 2019
Datum obhajoby:
26.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68696_xrucj01.pdf [1,40 MB]
Oponentura:
63893_qzame00.pdf [216,37 kB]
Hodnocení vedoucího:
68696_step01.pdf [1,19 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68696/podrobnosti