Nominální a reálná konvergence ČR k Rakousku v letech 1997 - 2017

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nominální a reálná konvergence ČR k Rakousku v letech 1997 - 2017
Autor práce:
Pánek, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Zamrazilová, Eva
Osoba oponující práci:
Štěpánek, Pavel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This paper examines nominal and real convergence of the Czech Republic to Austria between 1997 and 2017. It defines key terms, concepts and indicators related to nominal and real convergence of the two economies. This foundation is consequently used for analysis of gathered data in given time period. Based on the comparison of following indicators, GDP per capita in purchasing power parity, labour productivity and unemployment, price levels and nominal exchange rate, the results are presented and interpreted. After the results are interpreted, the evolution of nominal and real convergence between the Czech Republic and Austria between 1997 and 2017 is provided and the conclusion is reached.
Klíčová slova:
Nominal exchange rate; Nominal convergence; Real convergence; Price level

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 6. 2018
Datum podání práce:
23. 8. 2019
Datum obhajoby:
26.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66265_xpanm23.pdf [2,33 MB]
Oponentura:
63940_step01.pdf [1,24 MB]
Hodnocení vedoucího:
66265_qzame00.pdf [215,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66265/podrobnosti