Analysis of the dependence of economic growth on the level of higher education of the population within the EU cohesion regions

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analysis of the dependence of economic growth on the level of higher education of the population within the EU cohesion regions
Autor práce:
Votava, Michal
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Lukavec, Martin
Osoba oponující práci:
Černá Silovská, Hana
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This bachelor’s thesis analyses higher education in the context of economic growth. The aim is to identify and evaluate the connection between higher education and regional development. In the theoretical part, I analyse what education is and what it affects. Specifically, I am studying its’ effects on the regional economy and on the decline of manufacturing jobs. In the practical part, I am using panel data models, specifically the Pooled OLS, the Fixed effects and the Random effects regression models to quantify the correlation between education, GDP, disposable income, average temperature, variable coefficient of the average temperature and density of population. Besides this, I am examining the return of education comparing costs of education and future average earnings.
Klíčová slova:
Higher education; Economic growth; Regional economics; Cohesion regions; Labour market; Human capital; Regional development

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 1. 2019
Datum podání práce:
25. 8. 2019
Datum obhajoby:
10.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68425_votm00.pdf [1,84 MB]
Oponentura:
64023_xsilh02.pdf [409,35 kB]
Hodnocení vedoucího:
68425_xlukm902.pdf [262,25 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68425/podrobnosti