The international Balassa-Samuelson effect in Central and Eastern European countries: Is its importance decreasing?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The international Balassa-Samuelson effect in Central and Eastern European countries: Is its importance decreasing?
Autor práce:
Doerge, Carl-Philip
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Křečková Kroupová, Zuzana
Osoba oponující práci:
Maza, Adolfo
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This dissertation examines the external Balassa-Samuelson effect in Central and Eastern European countries. Eleven of the twelve Central and Eastern European are investigated empirically for the period from 1995 to 2017 with annual data. For that period the external Balassa-Samuelson effect is estimated using a Vector Error Correction Model. Empirical findings agree with empirical literature revised.
Klíčová slova:
Balassa-Samuelson effect; productivity; exchange rate; Central Eastern and European Countries

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Faculty of International Relations
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 8. 2018
Datum podání práce:
11. 10. 2019
Datum obhajoby:
26.10.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63252_doec00.pdf [650,32 kB]
Veřejná příloha:
19391_doec00.odt [5,36 kB]
Oponentura:
64328_Maza.pdf [225,88 kB]
Hodnocení vedoucího:
63252_krez01.pdf [1,82 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63252/podrobnosti