The international Balassa-Samuelson effect in Central and Eastern European countries: Is its importance decreasing?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The international Balassa-Samuelson effect in Central and Eastern European countries: Is its importance decreasing?
Překlad názvu:
Mezinárodní Balassa-Samuelsonův efekt v zemích střední a východní Evropy: Snižuje se jeho význam?
Autor práce:
Doerge, Carl-Philip
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Křečková Kroupová, Zuzana
Osoba oponující práci:
Maza, Adolfo
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato diplomová práce zkoumá vnější Balassa-Samuelsonův efekt v zemích střední a východní Evropy. Jedenáct z dvanácti středoevropských a východoevropských států je empiricky zkoumáno s ročními údaji po období let 1995 až 2017. Pro toto období se odhaduje externí Balassa-Samuelsonův efekt pomocí Vektorového modelu korekce chyb. Empirická zjištění souhlasí se zkoumanou empirickou literaturou.
Klíčová slova:
Balassa-Samuelsonův efekt; produktivita; směnný kurz; země střední a východní Evropy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Fakulta mezinárodních vztahů
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 8. 2018
Datum podání práce:
11. 10. 2019
Datum obhajoby:
26.10.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63252_doec00.pdf [650,32 kB]
Veřejná příloha:
19391_doec00.odt [5,36 kB]
Oponentura:
64328_Maza.pdf [225,88 kB]
Hodnocení vedoucího:
63252_krez01.pdf [1,82 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63252/podrobnosti