Motivation for purchase of luxury goods: The case of the Czech Republic and Armenia

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Motivation for purchase of luxury goods: The case of the Czech Republic and Armenia
Autor práce:
Galustjan, Naděžda
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Olšanová, Květa
Osoba oponující práci:
Zlatić, Marija
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This thesis focuses on the motivations behind the purchase of luxury goods in the Czech Republic and Armenia. The first chapter examines the luxury market and defines luxury goods. The second chapter focuses on the theoretical background for motivation, bringing together 3 different significant frameworks. The third chapter creates the methodology for the empirical part of the the thesis and the fourth chapter analyses the findings from the survey to find support for the research hypotheses. The fifth chapter is a discussion of results.
Klíčová slova:
Czech Republic; Armenia; Motivation; Luxury goods

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 4. 2018
Datum podání práce:
5. 12. 2019
Datum obhajoby:
22.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65894_xgaln00.pdf [1010,70 kB]
Oponentura:
64854_qtism51.pdf [63,27 kB]
Hodnocení vedoucího:
65894_xhavk02.pdf [63,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65894/podrobnosti