Efekt slabého důkazu: Replikační studie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Efekt slabého důkazu: Replikační studie
Autor práce:
Kasalický, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Bahník, Štěpán
Osoba oponující práci:
Kliegr, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The weak evidence effect (Fernbach et al., 2011) causing a person to decrease his confidence in a certain statement if he is presented with weak evidence supporting the statement. This master’s thesis utilized a laboratory experiment in order to replicate and explain some of the mechanisms and causes of the weak evidence effect. The results of a mixed-effects model regression analysis suggest the existence of weak evidence effect, however, contrary to Fernbach et al., reject the hypothesis that the effect is caused by neglect of alternative causes. Another part of the research shows a negative causal relationship between the strength of the argument and the weak evidence effect and suggests the position of a point of argument strength beyond which the weak evidence effect doesn’t occur. The use of supportive evidence thus can bring the opposite results and therefore it is better to use no evidence, rather than weak evidence in some situations.
Klíčová slova:
minimum acceptable strength; mixed-effects regression; weak evidence effect; neglect of alternative causes

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 7. 2019
Datum podání práce:
11. 12. 2019
Datum obhajoby:
27.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71283_kasj07.pdf [760,98 kB]
Oponentura:
64825_klit01.pdf [169,16 kB]
Hodnocení vedoucího:
71283_xbahs02.pdf [139,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71283/podrobnosti