Věrnostní programy na trhu s kosmetikou v České republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Věrnostní programy na trhu s kosmetikou v České republice
Autor práce:
Chovanec, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Procházková, Markéta
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis focuses on loyalty programs on the cosmetics market in the Czech Republic. The goal of this thesis is to analyse and compare the loyalty program of Dermacol cosmetics with other competing programs. Steps to further improve the loyalty program based on the acquired data are suggested in the applied portion of this thesis. In addition to these, the applied portion of this thesis includes analyses of loyalty programs and MML-TGI data, a survey focused on members and non-members of Dermacol's loyalty program as well as Mystery shopping.
Klíčová slova:
loyalty programs; marketing; loyalty

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 11. 2018
Datum podání práce:
11. 12. 2019
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.